top of page

Partner marki

Apicius Culinary Arts dołącza do Instytutu Cooka i Szefa Kuchni z chęcią kontynuowania doskonałej pracy i dalszego rozwoju, ale teraz wyposażony w szeroki wybór produktów Bergner .  Dzięki temu partnerstwu obie instytucje dążą do stworzenia idealnej synergii w ramach gastronomii i żywienia.  

Nasza szkoła wykorzystuje cały swój sprzęt i współpracuje w technologicznym i innowacyjnym rozwoju marki poprzez testy naszych instruktorów i uczniów kucharzy.

bottom of page