top of page

Принципи на управление на кухнята

Този курс ще ви даде знания относно процедурите за съхранение на храни, срока на годност на продуктите и изискванията за съхранение на продуктите.

Продължителност на курса: 1 ден – 8 часа

Ще ви запознаем подробно със следните елементи

  • Ще се запознаете с Ефективното планиране на менюто.

  • Ще представим управление на добива и добив на пресни плодове и зеленчуци.

  • Ще се запознаете и с основите на контрола на разходите за храна и процедурите за контрол на храните.

  • Ние също така ще ви научим Основно управление на инвентара.

bottom of page