top of page

Bicol Tourism and Food Expo 2015

Участници


ДИПЛОМА ПО КУЛИНАРНО ИЗКУСТВО, СЛАСТИЧЕСТВО И ПЕЧАРСТВО
ПАРТИДА 1

1. Medghiel Lorenz N. Cañeso – МЕЖДУУЧИЛИЩНА КАТЕГОРИЯ
2. Дения Р. Капиниг – МЕЖДУУЧИЛИЩНА КАТЕГОРИЯ
3. Ismerial Jonas S. Rint – 4-ТО МЯСТО
4. Мариант М. Балете – ОТВОРЕНА КАТЕГОРИЯ – 4 МЯСТО

ФУНДАМЕНТАЛНО КУЛИНАРНО ИЗКУСТВО
ПАРТИДА 1

1. Филип Андрю Муньос – ОТВОРЕНА КАТЕГОРИЯ – 5 МЯСТО
2. Филип Рей Д. Тугадо – ОТВОРЕНА КАТЕГОРИЯ – 5 МЯСТО

3. Chef Roy Resureccion – ОТВОРЕНА КАТЕГОРИЯ – 4-ТО МЯСТО

bottom of page